Monday, November 19, 2018

Al-Imran Ayat 12

3.3.12  
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 12:

.

Ringkasan tafsir;

Allah telah mengancam orang kafir, dan menyeru Muhammad supaya berkata kepada kaum Yahudi di Madinah “kamu akan dikalahkan dan dihimpunkan kedalam neraka jahanam hamparan yang seburuk-buruknya”.
Oleh kerana kaum Yahudi telah engkar dan telah memecahkan perjanjian damai dan menyebelahi kaum Musrikin Arab memerangi orang-orang Islam di Madinah pada masa itu. Maka Nabi Muhammad telah memerangi mereka yang engkar dan menghalau sebahagian mereka dari Kota Madinah dan yang masih tinggal dikenakan bayar cukai ufti (jizyah). 
 


.
[previous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan,
11~20,
 [GS] https://sites.google.com/site/n4wakafbharu/3/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8