Monday, November 19, 2018

Al-Imran Ayat 12

3.3.12  
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 12:

.

Ringkasan tafsir;
Allah telah mengancam orang kafir, dan menyeru Muhammad supaya berkata kepada kaum Yahudi di Madinah “kamu akan dikalahkan dan dihimpunkan kedalam neraka jahanam hamparan yang seburuk-buruknya”.
Oleh kerana kaum Yahudi telah engkar dan telah memecahkan perjanjian damai dan menyebelahi kaum Musrikin Arab memerangi orang-orang Islam di Madinah pada masa itu. Maka Nabi Muhammad telah memerangi mereka yang engkar dan menghalau sebahagian mereka dari Kota Madinah dan yang masih tinggal dikenakan bayar cukai ufti (jizyah).

.
[previous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan,
11~20,
 [GS] https://sites.google.com/site/n4wakafbharu/3/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      Al-Imran Ayat 11

3.3.11  
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 11:

.

Ringkasan tafsir;

Budi pekerti mereka itu yang mendustakan kenabian Muhammad dan mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu samalah jua dengan adat kebiasaan perkerti keluarga Firaun yang telah mendustakan Nabi Musa, dan serupa juga dengan adat kebiasaan pekerti kaum ‘Ad yang mendustakan Nabi Hud, dan kaum Thamud yang mendustakan Nabi Salih. Mereka itu semuanya mendustakan ayat Allah dan akan mendapat seksaan yang pedih.

(... bersambung aat 12). 

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3  
Terjemahan,
11~20,
 [GS] https://sites.google.com/site/n4wakafbharu/3/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


Al-Imran Ayat 10

3.3.10
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 10:
.
.
Ringkasan tafsir;

Oleh itu orang-orang yang ingkar pada hal sudah mengetahui kenabian Muhammaad samada dari golongan Bani Israel dan Musyrikin Arab yang mendermakan kebajikan dan anak cucunya mereka tidak dapat menolong mereka dihari pembalasan kelak dan tidak dapat menolak seksaan dari Allah sedikit jua pun. 


.
[previous] [next] [home]  

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3  
Terjemahan, 1~10,
 [GS]
https://sites.google.com/site/kosmoknajid/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


Al-Imran Ayat 9

3.3.9  
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 9:


.

Ringkasan tafsir;
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menghimpunkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan tentang adanya hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak mungkiri janji”.


DOA ikhlas, 

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami sesudah Engkau berikan kami petunjuk dan kurniakan lah rahmat kepada kami yang ada pada Mu, sesungguhnya Engkau maha pengurnia”.
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menghimpunkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan tentang adanya hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak mungkiri janji”.

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3  
Terjemahan,
1~10,
 [GS]
https://sites.google.com/site/kosmoknajid/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8